Betrodd partner

Ackrediterade specialister

Det som gör oss till en trygg samarbetspartner är, förutom vår gedigna kunskap och branscherfarenhet, övertygelsen om att vi har de bästa tekniska lösningarna för samarbete och konferenser.

I Europa är vi är också en av Ciscos snabbast växande WebEx-partner.

Dessutom är vi Launch Partner for Microsoft Skype for Business och Cloud PBX. Detta ger oss de bästa förutsättningarna att kunna rekommendera lösningar till alla kunder, stora som små, runt om i världen. Och behövs ytterligare argument för vår skicklighet, innehar vi de högsta Microsoft ackrediteringarna; Gold Communications, Gold Hosting, P-Seller status och Cloud OS.