Cisco Webex Meetings - High-definition Video Conferencing | MeetingZone
 

Ditt personliga mötesrum

Öka effektiviteten i din organisation genom att ge varje avdelning tillgång till Webex Meetings.

Genomför dina möten med kollegor och kunder ansikte mot ansikte fast online, när som helst och oavsett vilken enhet du utgår ifrån.

Med MeetingZone blir det riktigt enkelt att både bjuda in till och delta i online-möten. Deltagarna kan ansluta via fast telefon, dator, mobiltelefon eller ett videokonferenssystem – oavsett var de befinner sig. 

Ni delar information, dokument, presentationer och applikationer precis som om ni hade befunnit er i samma rum.

  • Samarbeta med kollegor och kunder som befinner sig på olika platser
  • Presentera idéer och demonstrera nya produkter
  • Diskutera viktiga frågor, utmaningar och möjligheter som verksamheten ställs inför
  • Håll regelbundna möten med geografiskt utspridda medarbetare

kör webbinarier. utbilda din personal. få support.

WEBEX Events

Bjud in till och genomför små eller stora webbinarier med HD video och ljud av högsta kvalitet.

Webex training

Genomför interaktiva online-utbildningar som innefattar både video och praktiskt lärande.
Tjänster för WEBEX
Vi erbjuder utbildning, utrullning, uppföljning och integration med Active Directory.